Home

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektów powstałych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 POPC, poddziałanie 2.3.1, Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki:

  • Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym,
  • InterScienceCloud – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zarejestrowane na Konferencję otrzymają linki do poszczególnych sesji na platformie Zoom drogą e-mailową najpóźniej na dzień przed terminem wydarzenia.

Ladies and Gentlemen

We invite you to a conference summarizing the implementation of projects created under the Digital Poland Operational Programme. Measure 2.3 POPC, Sub-measure 2.3.1, Type II of the project: Digital sharing of scientific resources:

  • Polish Platform of Medical Research: a knowledge and research potential management platform,
  • InterScienceCloud – Integrated platform of information on scientific activities of Medical University of Lodz.

Participation in the conference is free of charge. Registered participants will receive links to the chosen sessions on the Zoom platform by e-mail one day before the event at the latest.
Projekt InterScienceCloud – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (POPC.02.03.01-00-0020/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym (Umowa nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij